På denna sida kan man läsa om olika sätt att marknadsföra sitt företag, verksamhet, tjänst eller varumärke genom godis. All reklam är idag mycket viktig för att kunna konkurrera på marknaden. Reklamgodis är en smart lösning då det ofta är något som de flesta uppskattar.

Här finns information kring hur man bäst använder godis i reklamsyfte. Då det finns en mängd olika typer av godis kan det vara lämpligt att använda rätt sort till rätt kund eller evenemang. Man kan här läsa om alla olika sätt man kan synas på en godisförpackning. Det finns en mängd varianter att använda sig av så som påsar eller askar. Denna samling av artiklar påvisar de olika möjligheter som finns avseende tryck och motiv. Även om godis i sig är en relativt liten produkt kan förpackningar ofta rymma både varumärke, logotyp, kontaktinformation samt olika produkter och tjänster som företaget erbjuder.

Då det är viktigt att exponera sitt varumärke ofta och på många ställen redogör denna sida hur man bäst åstadkommer detta. Man kan rikta reklamen på så vis att en viss typ av godis kanske passar bäst på ett visst evenemang eller till en viss typ av kund. Godis kan även vara säsongsbetonat vilket gör att man med hjälp av reklamgodis kan ha löpande marknadsföring året om och ändå alltid vara kreativ och aktuell. Sidan erbjuder även information om hur reklamgodis kan användas under en längre tid då den har en lång hållbarhet. Detta kan vara en viktig aspekt av marknadsföringsstrategi då det aldrig är fel att kunna dela ut godis som gör att det egna varumärket syns.